Wednesday, February 25, 2009

Tanggungjawab .......

Tanggungjawab kepada Allah swt.

 • Mematuhi segala perintah Allah swt. serta menjauhi segala laranganNya;
 • Bersyukur di atas nikmatNya dengan cara menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya;
 • Sentiasa berzikir dengan memuji dan menyebut nama-nama serta sifat-sifatNya sebagai tanda mengasihi Allah swt.
Tanggungjawab kepada diri sendiri
 • Sentiasa menjaga kesihatan diri, tubuh badan dan akal fikiran;
 • Tidak melakukan perbuatan yang boleh merosakkan diri sendiri seperti membunuh diri, minum arak dan sebagainya;
 • Menjaga keluarga masing-masing suoaya terselamat dan terhindar daripada malapetaka dan azab Allah swt.
Tanggungjawab kepada sasama insan
 • Memelihara hak sesama insan seperti memelihara hak jiran;
 • Membantu orangyang memerlukan bantuan;
 • Menjalinkan hubungan silaturahim tanpa mengira keturunan, darjat, warna kulit, dan agama;
 • Saling hormat menghormati dan bertoleransi dalam masyarakat majmuk agar negara sentiasa aman dan harmoni.
Tanggungjawab kepada alam
 • Memakmurkan alam dengan mengurus secara bijaksana melalui pembangunan yang terancang tanpa merosakkan alam persekitaran;
 • Memelihara dan memulihara alam agar tidak berlaku kepupusan habitat haiwan dan tumbuhan.
Akibat pengabaian tangggungjawab
 • Dimurkai oleh Allah swt dan kehidupannya tidak akan diberkati.
 • Dibenci dan dipandang hina oleh masyarakat.
 • Menjadi sesat dan bersikap tidak amanah dalam menjalankan tugas.
 • Diazab oleh Allah swt. pada hari akhirat kelak jika tidak bertaubat kepadaNya.
Sebagai insan yang paling istimewa berbanding dengan haiwan dan makhluk-makhluk yang lain sewajarnya semua tanggungjawab itu dilaksanakan dengan baik sebagai tanda hormat, taat, patuh dan bersyukur kepadaNya.

Seja o primeiro a comentar

Alam Sekitar

Sayangilah kurniaan Allah ini. Hargailah pemberianNya.
Alam dan manusia saling bantu membantu.
Kesejahteraan alam, sejahteralah semua kehidupan di alam ini.

LAKAR ruang MAYA - [LArAM] ©Template Blogger Green by Dicas Blogger.

TOPO